Ο παρών ιστοχώρος της Δ.Ε.Υ.Α Καστοριάς αναγνωρίζει και σέβεται το δικαίωμα προστασίας των προσωπικών δεδομένων των χρηστών του διαδικτύου, σύμφωνα με τον Ευρωπαϊκό Κανονισμό 2016/679. Το παρόν κείμενο πολιτικής περιγράφει τη συλλογή και επεξεργασία δεδομένων των χρηστών κατά την επίσκεψη ή χρήση των παρεχόμενων υπηρεσιών του ιστοχώρου μας. Ο επισκέπτης του ιστοχώρου μας ή/και χρήστης των υπηρεσιών μας οφείλει να διαβάσει προσεκτικά τους όρους και τις προϋποθέσεις προστασίας των προσωπικών του πληροφοριών που αναφέρονται εδώ, εφόσον δε, εξακολουθεί να κάνει χρήση, σημαίνει ότι τους αποδέχεται και συγκατατίθεται στην επεξεργασία των προσωπικών του δεδομένων από την Δ.Ε.Υ.Α.Κ.

Για το πλήρες κείμενο της  Πολιτικής Προστασίας Ιδιωτικότητας και Προσωπικών Δεδομένων της Δ.Ε.Υ.Α Καστοριάς πατήστε εδώ

Για το πλήρες κείμενο της  Πολιτικής σχετικά με τα Cookies της ιστοσελίδας της Δ.Ε.Υ.Α Καστοριάς πατήστε εδώ

 

H Δ.Ε.Υ.Α.Κ. έχει ορίσει Υπεύθυνο Προστασίας Δεδομένων, ο οποίος παρακολουθεί τη συμμόρφωσή της με τον Κανονισμό 2016/679 και άλλες διατάξεις σχετικά με την προστασία δεδομένων. Τα στοιχεία επικοινωνίας του είναι τα εξής:

Email: dpo@deyakastorias.gr