Σύνθεση Διοικητικού Συμβουλίου

ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ

1. Τόσκος Πέτρος, Δημοτικός Σύμβουλος, Πρόεδρος Δ.Σ.

2. Αλεξανδρίδης Νικόλαος, Δημοτικός Σύμβουλος, Αντιπρόεδρος Δ.Σ.

3. Ρήμος Αθανάσιος, Δημοτικός Σύμβουλος, μέλος Δ.Σ.

4. Σαλβαρίνας Ιωάννης, Δημοτικός Σύμβουλος, μέλος Δ.Σ.

5. Φούκη – Λιάμη Αλεξάνδρα, Δημοτική Σύμβουλος, μέλος Δ.Σ.

6. Μπότσαρης Βασίλειος, Δημοτικός Σύμβουλος, μέλος Δ.Σ.

7. Παπαδοπούλου Χρυσοβαλάντω, Δημοτική Σύμβουλος, μέλος Δ.Σ.

8. Κοσμίδου – Ντάκουλα Μαρία, δημότισσα, μέλος Δ.Σ.

9. Λούσιου Ιωάννα, δημότισσα, μέλος Δ.Σ.

10. Τελιγιορίδης Παναγιώτης, εκπρόσωπος Εταιρίας Προστασίας Περιβάλλοντος Καστοριάς, μέλος Δ.Σ.

11. Αλεξιάδης Κων/νος, εκπρόσωπος εργαζομένων της ΔΕΥΑΚ, μέλος Δ.Σ

ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ

1. Ζήσης Λάζαρος, Δημ.Σύμβουλος

2. Κορεντσίδου Εριφύλη, Δημ.Σύμβουλος

3. Πέλκας Σωκράτης, Δημ.Σύμβουλος

4 Στυλιάδης Δημήτριος, Δημ.Σύμβουλος

5. Φιλίππου Χρυσούλα, Δημ.Σύμβουλος

6. Δάγκας Παναγιώτης, Δημ. Σύμβουλος

7. Μόσχος Γεώργιος, δημότης

8. Αλεξίου – Ρέτζιου Κωνσταντίνα, δημότισσα

9. Πάτρας Φώτης, δημότης

10. Τζέρπος Κωνσταντίνος, εκπρόσωπος Εταιρίας Προστασίας Περιβάλλοντος Καστοριάς

11. Βασιλείου Χρήστος, εκπρόσωπος Εργαζομένων της Δ.Ε.Υ.Α.Κ.

Η θητεία του Δ.Σ. της ΔΕΥΑΚ θα ακολουθήσει την θητεία του Δημοτικού Συμβουλίου.