Σύνθεση Διοικητικού Συμβουλίου

ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ

1              Τόσκος Πέτρος του Αργυρίου, Δημοτικός Σύμβουλος, Πρόεδρος Δ.Σ.

2              Δοκόπουλος Πέτρος, Δημοτικός Σύμβουλος, Αντιπρόεδρος Δ.Σ.

3              Κύρου Ιωάννα, Δημοτική Σύμβουλος, μέλος Δ.Σ.

4              Φουλιράς Στυλιανός, Δημοτικός Σύμβουλος, μέλος Δ.Σ.

5              Συτιλίδης Πέτρος, Δημοτικός Σύμβουλος, μέλος Δ.Σ.

6              Τράσια – Ταχματζίδου Σταματία, Δημοτική Σύμβουλος, μέλος Δ.Σ.

7              Παπαδόπουλος Τριαντάφυλλος, Δημοτικός Σύμβουλος, μέλος Δ.Σ.

8              Φιλίππου Χρυσούλα, δημότισσα, μέλος Δ.Σ.

9              Καραταγλίδης Γεώργιος, δημότης, μέλος Δ.Σ.

10           Τελιγιωρίδης Παναγιώτης, εκπρόσωπος Εταιρίας Προστασίας Περιβάλλοντος Καστοριάς, μέλος Δ.Σ.

11           Aλεξιάδης Κωνσταντίνος, εκπρόσωπος εργαζομένων της ΔΕΥΑΚ, μέλος Δ.Σ

ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ

1              Ζήσης Λάζαρος, Δημοτικός Σύμβουλος, αναπληρωματικό μέλος Δ.Σ.

2              Βασιλειάδης Γεώργιος, Δημοτικός Σύμβουλος, αναπληρωματικό μέλος Δ.Σ.

3              Γκόγκας Ιωάννης, Δημοτικός Σύμβουλος, αναπληρωματικό μέλος Δ.Σ.

4              Σαλβαρίνας Ιωάννης, Δημοτικός Σύμβουλος, αναπληρωματικό μέλος Δ.Σ.

5              Τράσιας Σπυρίδων, Δημοτικός Σύμβουλος, αναπληρωματικό μέλος Δ.Σ.

6              Σαράντης Κωνσταντίνος, Δημοτικός Σύμβουλος, αναπληρωματικό μέλος Δ.Σ.

7              Θεοχάρη Όλγα, Δημοτική Σύμβουλος, αναπληρωματικό μέλος Δ.Σ.

8              Ιωσηφίδου – Τσιντζίφα Αλεξάνδρα, δημότισσα, αναπληρωματικό μέλος Δ.Σ

9              Παπαϊωάννου Δαμιανός, δημότης, αναπληρωματικό μέλος Δ.Σ.

10           Τόσκος Χρήστος, εκπρόσωπος Εταιρίας Προστασίας Περιβάλλοντος Καστοριάς, αναπληρωματικό μέλος Δ.Σ.

11           Βασιλείου Χρήστος, εκπρόσωπος εργαζομένων της ΔΕΥΑΚ, αναπληρωματικό μέλος Δ.Σ

Η θητεία του Δ.Σ. της ΔΕΥΑΚ θα ακολουθήσει την θητεία του Δημοτικού Συμβουλίου.