Σημεία εξυπηρέτησης

Ταμείο Καστοριάς

Κάτω από το δημαρχείο

2467027289

Ταμείο Μεσοποταμίας

Στον κεντρικό δρόμο

2467061342