Τιμολογιακή Πολιτική

Η τιμολογιακή πολιτική είναι μια ουσιαστική διαδικασία για την οποία απαιτείται συστηματική προσέγγιση των εξωτερικών και εσωτερικών παραγόντων της κάθε επιχείρησης. Απαιτείται εκτεταμένη ανάλυση της τιμολογιακής στρατηγικής, των μεθόδων υπό το πρίσμα του κόστους παραγωγής του προϊόντος για την χάραξη μιας πετυχημένης και δίκαιης τιμολογιακής πολιτικής.

Η ΔΕΥΑ Καστοριάς με σεβασμό στο περιβάλλον και στον καταναλωτή προσπαθεί να ανταπεξέλθει στις δύσκολες συγκυρίες αναπροσαρμόζοντας την τιμολογιακή πολιτική της για το έτος 2017 με γνώμονα την παροχή ποιοτικού φθηνού νερού στους πολίτες. Η αναπροσαρμογή περιλαμβάνει παρεμβάσεις τόσο στην τιμή του πάγιου τέλους, το οποίο επιβλήθηκε σύμφωνα με τον Ν.4071/2012 μετά την κατάργηση του ειδικού τέλους 80% επί της τιμής του νερού, όσο και στην διαμόρφωση νέας κλιμάκωσης του καταναλισκόμενου νερού.

Ακολουθεί ακριβής πίνακας που περιγράφει με σαφήνεια όλες τις βασικές συνιστώσες της τιμολογιακής πολιτικής της ΔΕΥΑΚ αναφέροντας τις αξίες χωρίς τον αναλογούντα Φ.Π.Α.