Νέο σύστημα διακανονισμού ληξιπρόθεσμων οφειλών ΔΕΥΑ Καστοριάς έως και 48 μηνιαίες δόσεις!
Κάντε τώρα αίτηση για ρύθμιση, δίνοντας μία μικρή προκαταβολή και επωφεληθείτε με μείωση των προσαυξήσεων έως και 100%.
Υπολογίστε άμεσα το ύψος και τον αριθμό των δόσεων, ανάλογα με το ύψος της οφειλής σας !
Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε μαζί μας στα τηλέφωνα 2467062102 – 6985552708.

ΔΕΥΑ Καστοριάς – Οι λογαριασμοί μας …εν τάξει!