ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΜΕ ΤΙΤΛΟ

με τίτλο: «Βελτίωση – αναβάθμιση του αντλιοστασίου λυμάτων «Γαζέα» της Δ.Ε.Υ.Α.Κ. στην περιοχή Χλόη Καστοριάς»

για την πρόσκληση πατήστε τον παρακάτω σύνδεσμο

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ_ΠΡΟΣΦΟΡΑ_ΑΔΑΜ_23PROC013661694