Το συνεργείο της Δ.Ε.Υ.Α. Καστοριάς προχώρησε στην τάχιστη αποκατάσταση της βλάβης και η υδροδότηση στην υψηλή ζώνη της Καστοριάς επανήλθε σε κανονική λειτουργία.