Σύμφωνα με τα αποτελέσματα των τελευταίων μικροβιολογικών αναλύσεων του μηνός ΑΠΡΙΛΙΟΥ έτους 2022, κατόπιν εξέτασης δειγμάτων πόσιμου νερού που ελήφθησαν από τους οικισμούς: Κάτω Πτεριάς,  Άνω Πτεριάς, Αυγής, Ιεροπηγής,  Δενδροχωρίου, Οινόης , Κορησού, Μεσοποταμίας, Πενταβρύσου, Δισπηλιού, Κολοκυνθούς, Κλεισούρας και Κεφαλαρίου   είναι ΣΥΜΦΩΝΑ με τους υγειονομικούς όρους της ΚΥΑ Γ1(δ)/ΓΠ οικ.67322  η οποία αφορά την ποιότητα νερού ανθρώπινης κατανάλωσης, ως προς τις παραμέτρους που εξετάστηκαν.

Τομέας Ενημέρωσης ΔΕΥΑΚ