Σας ενημερώνουμε ότι υπάρχει έκτακτη διακοπή της υδροδότησης στην χαμηλή ζώνη της πόλης της Καστοριάς από τις 8:30πμ μέχρι τις 11:30πμ,
λόγω βλάβης του κεντρικού αγωγού επί της Οδού Μ. Αλεξάνδρου.
Τα συνεργεία της Δ.Ε.Υ.Α. Καστοριάς εργάζονται για την αποκατάστασή της.
Από τον τομέα ενημέρωσης της ΔΕΥΑΚ