Επίσκεψη του Προέδρου της Δ.Ε.Υ.Α.Κ κ. Τόσκου, του Αντιπροέδρου της Δ.Ε.Υ.Α.Κ κ. Δοκόπουλου και του Προέδρου της Τοπικής Κοινότητας Μεσοποταμίας κ. Κωνσταντίνου στο έργο που υλοποιείται για την κατασκευή αντλιοστασίου και την κατασκευή δεξαμενής στην Τοπικής Κοινότητας Μεσοποταμίας που υπάγεται στο έργο «Βελτίωση υποδομών ύδρευσης σε Δημοτικές Ενότητες του Δήμου Καστοριάς» με σκοπό την επίβλεψη και την πορεία των εργασιών.