Κατηγορίες δικαιούχων κοινωνικού τιμολογίου

  • Α.μεΑ.
  • Τρίτεκνοι – Πολύτεκνοι
  • Άνεργοι
  • Χαμηλοσυνταξιούχοι

 

Δικαιολογητικά ανά κατηγορία

Σε όλες τις περιπτώσεις είναι απαραίτητη η υποβολή αίτησης ένταξης στο κοινωνικό τιμολόγιο την οποία μπορείτε να βρείτε στο site μας.

  1. Α.μεΑ.

1)Απόφαση Κ.Ε.Π.Α

2)Αντίγραφο λογαριασμού ύδρευσης πρώτης κατοικίας

3)Αντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας

4)Έντυπο Ε1 εάν επρόκειτο για τέκνο

  1. Τρίτεκνοι – Πολύτεκνοι

1)Βεβαίωση οικογενειακής κατάστασης

2)Αντίγραφο λογαριασμού ύδρευσης πρώτης κατοικίας

3)Αντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας

4) Έντυπο Ε1 και εκκαθαριστικό

Για τέκνα που έχουν κλείσει το 18ο έτος της ηλικίας τους και δεν είναι εξαρτώμενα μέλη το τιμολόγιο δεν ισχύει.

Για τα εξαρτώμενα μέλη απαιτούνται επιπλέον δικαιολογητικά .

 

Γ. Άνεργοι

1)Αντίγραφο λογαριασμού ύδρευσης πρώτης κατοικίας

2)Αντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας

3)Εκκαθαριστικό

4)Κάρτα ανεργίας Ο.Α.Ε.Δ. (ενός έτους και άνω)

5)Βεβαίωση ανανέωσης τελευταίου τριμήνου

6) Βεβαίωση Ο.Α.Ε.Δ. από πότε είναι ο δικαιούχος εγγεγραμμένος στα μητρώα των ανέργων

Δ. Χαμηλοσυνταξιούχοι

1)Αντίγραφο λογαριασμού ύδρευσης πρώτης κατοικίας

2)Αντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας

3)Εκκαθαριστικό

Απαραίτητη προϋπόθεση για υπαγωγή στο κοινωνικό τιμολόγιο είναι ο δικαιούχος να έχει συμπληρώσει το 67ο έτος της ηλικίας του.

Γενικές πληροφορίες

Α) Σε όλες τις περιπτώσεις εάν υπάρχουν οφειλές θα πρέπει να τακτοποιηθούν διαφορετικά δεν ενεργοποιείτε το κοινωνικό τιμολόγιο.

Β) Σε περίπτωση συζύγων που υποβάλλουν κοινή φορολογική δήλωση δεν απαιτείται αλλαγή ονόματος για την υπαγωγή στο Κοινωνικό Τιμολόγιο, υπό την προϋπόθεση ότι ένας εκ των δύο είναι υπόχρεος.

Γ) Τα κοινωνικά τιμολόγια ενεργοποιούνται μόνο για τη πρώτη κατοικία.

Δ) Απαραίτητη προϋπόθεση για υπαγωγή στο κοινωνικό τιμολόγιο Ανέργων και Χαμηλοσυνταξιούχων είναι το δηλωθέν φορολογητέο εισόδημά να μην υπερβαίνει τις 5.000 ευρώ ατομικό και τις 7.000 ευρώ οικογενειακό.

Ε) Οι δικαιούχοι οφείλουν κάθε χρόνο να προσκομίζουν τα απαραίτητα δικαιολογητικά για τη συνέχιση των κοινωνικών τιμολογίων ή να ενημερώνουν την υπηρεσία μας σε περίπτωση μεταβολής στοιχείων. Στη κατηγορία του κοινωνικού τιμολογίου Α.μεΑ. η ανανέωση πραγματοποιείτε κάθε φορά που ανανεώνεται η γνωμάτευση του ΚΕΠΑ.

ΣΤ) Τα κοινωνικά τιμολόγια δεν μπορούν να έχουν αναδρομική ισχύ.

Ζ) Στην περίπτωση που δεν είστε υπόχρεος θα πρέπει να μεριμνήσετε προηγουμένως για την αλλαγή ονόματος.

Η εξυπηρέτησή σας μπορεί να γίνεται στα γραφεία της υπηρεσίας μας από τις 8:00 έως τις 13:00 ή αποστέλλοντας τα απαραίτητα δικαιολογητικά στο email protokollo@deyakastorias.gr .

Για οποιαδήποτε περαιτέρω πληροφορία μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας στο 2467062102.