Η ημέρα αυτή έχει καθιερωθεί από τη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ από το 1992 ως μία ευκαιρία για την ευαισθητοποίηση όλων μας απέναντι στο πολυτιμότερο αγαθό μας που είναι απολύτως απαραίτητο για την επιβίωσή μας καθώς και για την ανάληψη δράσεων για τη διαφύλαξη του πολύτιμου αυτού φυσικού πόρου και κοινωνικού αγαθού.
Η Παγκόσμια Ημέρα Νερού υπενθυμίζει σε όλους ότι το νερό είναι ένας πολύτιμος φυσικός πόρος που, όμως, δεν είναι ανεξάντλητος, κι επομένως είναι απαραίτητη η βιώσιμη χρήση και διαχείρισή του για να διασφαλισθούν οι μελλοντικές γενιές . Σύμφωνα με τις προβλέψεις των ειδικών, η αναγκαία ποσότητα του νερού που θα χρειαστεί ο παγκόσμιος πληθυσμός τα επόμενα 30 χρόνια είναι μια δύσκολη υπόθεση και έτσι η ανάγκη για ευαισθητοποίηση είναι πραγματικά μεγάλη. Το νερό έχει πρωταρχική σημασία για την ύπαρξη και την ανάπτυξη των κοινωνιών, ωστόσο δεν του δίνουμε τη σημασία που του αξίζει, έχει τεράστια και πολυδιάστατη αξία για τον άνθρωπο την οποία δεν θα πρέπει να παραβλέπουμε και να κακοδιαχειριζόμαστε, θα πρέπει να διαφυλάττουμε τους υδάτινους πόρους, για να μη κινδυνεύουμε μακροπρόθεσμα να στερηθούμε αυτό το πολύτιμο, λανθασμένα θεωρημένο ως δεδομένο αγαθό.
Σκοπός αυτής της ξεχωριστής παγκόσμιας ημέρας είναι το καθαρό νερό να είναι διαθέσιμο για όλους μας μέσω της βιώσιμης διαχείρισής του, με σκοπό τη διατήρησή του και για τις μελλοντικές γενιές. Μόνο ένα πολύ μικρό ποσοστό πλανητικού νερού είναι γλυκό νερό και άμεσα χρησιμοποιήσιμο, ενώ τα δύο τρίτα από αυτό βρίσκονται στους παγετώνες που δυστυχώς τα τελευταία χρόνια λιώνουν με ταχύτατους ρυθμούς λόγω της υπερθέρμανσης του πλανήτη μας. Η εξασφάλιση επαρκών παροχών καθαρού νερού σε ένα μεταβαλλόμενο κλίμα είναι μία από τις πιο επείγουσες κοινωνικές, πολιτικές, οικονομικές και περιβαλλοντικές προκλήσεις του κόσμου. Υπό την αιγίδα του ΟΗΕ, η Παγκόσμια Ημέρα του Νερού δίνει έμφαση στα προβλήματα και στις προσπάθειες που επικεντρώνονται για την εύρεση λύσεων.
Με την πρόκληση της κλιματικής αλλαγής, της βιώσιμης ανάπτυξης και της λελογισμένης χρήσης πόρων, της πανδημίας του ιού SARS-CoV-2 καθώς και της ενεργειακής κρίσης ο Τομέας Υγειονομικής Διαχείρισης Περιβάλλοντος αναμένεται να διαδραματίσει ζωτικό ρόλο τα επόμενα χρόνια.
Η ΔΕΥΑ Καστοριάς αναγνωρίζοντας τη σημασία του νερού προσπαθεί μέσω έργων και σχετικών μελετών την υιοθέτηση σύγχρονων μεθόδων για την ορθολογική χρήση του νερού σε όλο τον κύκλο διαχείρισής του και την εξοικονόμηση φυσικών πόρων και ενέργειας.
Οι σημερινές συνθήκες μας θυμίζουν την αξία του νερού, έτσι ώστε να υιοθετήσουμε στην καθημερινότητά μας απλές συνήθειες με στόχο τη συνετή χρήση του πόρου αυτού. Πάντα με σεβασμό, υπενθυμίζουμε στους εαυτούς μας την σημασία του νερού στην διασφάλιση της υγείας μας, της υγείας των συνανθρώπων μας και την προστασία του περιβάλλοντος.
Η εξοικονόμηση του νερού, δεν απαιτεί κόπο, χρόνο και έξοδα. Φερθείτε έξυπνα και με απλές κινήσεις εξοικονομήσετε νερό στο μπάνιο, στην κουζίνα, και στον κήπο. Μπορούμε αλλάζοντας απλές καθημερινές συνήθειές μας να πετύχουμε το στόχο αυτό.
Αλλάζουμε τις συνήθειές μας ΣΗΜΕΡΑ!