Παρεμβάσεις για την προστασία του Ιερού Ναού Κοιμήσεως Θεοτόκου Τοιχίου από εισροή ομβρίων.
Πραγματοποιήθηκαν σωστικές επεμβάσεις κατασκευής υγρομονώσεων, στραγγιστικών δικτύων και καναλιών απορροής ομβρίων περιμετρικά του Ιερού Ναού για την προστασία αυτού.