Από τη Δ.Ε.Υ.Α.Κ. ανακοινώνεται ότι αύριο ημέρα Παρασκευή 16-02-2024 στο δίκτυο ύδρευσης των οικισμών Πενταβρύσου & Αυγής
θα σημειωθεί διακοπή υδροδότησης κατά τις ώρες 09.00 – 14.00 λόγω προγραμματισμένων υδραυλικών εργασιών στη δεξαμενή Πενταβρύσου,
στο πλαίσιο εκτέλεσης του έργου με τίτλο: «Βελτίωση υποδομών ύδρευσης σε δημοτικές ενότητες του Δήμου Καστοριάς».
Ζητούμε την κατανόηση σας.
Τομέας Ενημέρωσης Δ.Ε.Υ.Α.Κ.