Μετά από την ολοκλήρωση αντικατάστασης του δικτύου 1200 μέτρα στον κεντρικό δρόμο και 450 μέτρα στο δρόμο από το αντλιοστάσιο προς το υδραγωγείο, σειρά έχει η πλήρης ανακατασκευή του αντλιοστασίου και του υδραγωγείου καθώς και ο εξωραϊσμός του περιβάλλοντος χώρου.