Η Δ.Ε.Υ.Α. Καστοριάς προχώρησε στις ακόλουθες εργασίες στο αντλιοστάσιο της Τοπικής Κοινότητας Καλοχωρίου του Δήμου Καστοριάς με στόχο την επίλυση χρόνιων προβλημάτων.
● Περίφραξη και διαμόρφωση περιβάλλοντος χώρου.
● Οικοδομικές εργασίες εντός των δύο διακριτών χώρων του αντλιοστασίου.
● Εξ ολοκλήρου νέα κατασκευή ηλεκτρολογικής εγκατάστασης.
● Τοποθέτηση αντλιών σε οριζόντια θέση για αποφυγή λειψυδρίας τους καλοκαιρινούς μήνες.
● Εγκατάσταση νέας δεξαμενής χλωρίου με αυτόματο δοσομετρητή στο δικό του χώρο.
Άλλο ένα αίτημα του προέδρου της Τοπικής Κοινότητας Καλοχωρίου κυρίου Μιρκόπουλου Νικηφόρου υλοποιήθηκε από την Δ.Ε.Υ.Α.Κ.