ΤΕΥΧΟΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ ΔΕΥΑ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ 2015: Τέυχος καταναλωτή 2015*

ΤΕΥΧΟΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ ΔΕΥΑ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ 2016: Τέυχος καταναλωτή 2016*

ΤΕΥΧΟΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ ΔΕΥΑ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ 2017: Τέυχος καταναλωτή 2017*

ΤΕΥΧΟΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ ΔΕΥΑ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ 2018: Τέυχος καταναλωτή 2018*

ΤΕΥΧΟΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ ΔΕΥΑ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ 2019: Τέυχος καταναλωτή 2019*

* Τo αρχείo είναι σε μορφή pdfχο