ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΕΥΑ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ 2015: Απολογισμός 2015*

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΕΥΑ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ 2016: Απολογισμός 2016*

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΕΥΑ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ 2017: Απολογισμός 2017*

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΕΥΑ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ 2018: Απολογισμός 2018*

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΕΥΑ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ 2019: Απολογισμός 2019*

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΕΥΑ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ 2020: Απολογισμός 2020*

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΕΥΑ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ 2021: Απολογισμός 2021 *

* Τo αρχείo είναι σε μορφή pdf