ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΕΥΑ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ 2019: ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2019*

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΕΥΑ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ 2020: Προυπολογισμός 2020*

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΕΥΑ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ 2021: Προυπολογισμός 2021*

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΕΥΑ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ 2022: Προυπολογισμός 2022*

* Τo αρχείo είναι σε μορφή pdf