Κατασκευή δικτύου ομβρίων υδάτων μπροστά από την Περιφερειακή Ενότητα Καστοριάς συνολικού μήκους 60 μέτρων με αγωγούς διατομής Φ200 και Φ400.
Ένα αίτημα των κατοίκων της περιοχής ικανοποιήθηκε επιλύοντας χρόνια προβλήματα .