Για την πρόκληση της συνεδρίασης του Δ.Σ. της ΔΕΥΑΚ στις 06/02/2024 πατήστε στον παρακάτω σύνδεσμο:

2η Πρόσκληση 2024_ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ