Για την πρόκληση της συνεδρίασης του Δ.Σ. της ΔΕΥΑΚ στις 23/01/2024 πατήστε στον παρακάτω σύνδεσμο:

1η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 2024_ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ