Εδώ μπορείτε να μεταφορτώσετε:

1. Το έντυπο αίτησης προς τη ΔΕΥΑ Καστοριάς:

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΑΙΤΗΣΗΣ Δ.Ε.Υ.Α.Κ. *

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΑΙΤΗΣΗΣ Δ.Ε.Υ.Α.Κ. **

2. Το έντυπο αίτησης  Κοινωνικού Τιμολογίου:

Α Ι Τ Η Σ Η ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΔΕΥΑΚ ΚΟΙΝ. ΤΙΜΟ.*

Α Ι Τ Η Σ Η ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΔΕΥΑΚ ΚΟΙΝ. ΤΙΜΟ. **

——————————————————————————————————–

*Το αρχείο διατίθεται σε μορφή .docx

** Το αρχείο διατίθεται σε μορφή .pdf